Kapitaalmeester

Waar kan ik terecht voor zuiver onafhankelijk financieel advies?

Veel financieel advies wordt gegeven vanuit partijen die er belang bij hebben dat u bij hen financiële producten koopt. KapitaalMeester bemiddelt niet in producten en ontvangt geen provisies vanuit verzekeringsinstellingen of banken. KapitaalMeester staat voor zuiver en integraal advies. Als particulier kunt u met uw al vragen over o.a. uw hypotheek, verzekeringen, pensioen en vermogen terecht bij KapitaalMeester.

In een financieel plan is er aandacht voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Daarnaast krijgt u advies over de opbouw van uw vermogen, nalatenschapsplanning en nog veel meer.

Wanneer u bijvoorbeeld te maken krijgt met een ontslaguitkering, dan wilt u weten hoe u dit bedrag optimaal kunt inzetten om een bepaalde periode te overbruggen en toch uw doelen kunt realiseren? Ook wanneer u al weer een andere baan hebt gevonden is het raadzaam om weloverwogen keuzes te maken. De juiste keuze kan u veel fiscaal en financieel voordeel opleveren. KapitaalMeester zorgt ervoor dat u een helder beeld krijgt bij de verschillende keuzes en gemakkelijker de juiste beslissing neemt.

Wilt u grip op uw eigen financiën, neem dan gerust contact op met KapitaalMeester.