Kapitaalmeester

Hebt u voldoende besteedbaar inkomen wanneer u stopt met werken?

De vraag of uw pensioen voldoende is hangt nauw samen met de door u gewenste uitgaven. Wanneer duidelijk is dat het pensioen niet voldoende is, kunt u vandaag al naar oplossingen zoeken. Durf verder te kijken dan uw pensioen. Pensioen is een onderdeel van uw oudedagsvoorzieningen. Kijk naar uw totale vermogen en bepaal wat voor u belangrijk is, dan zoeken we samen een heldere oplossing. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

KapitaalMeester rekent voor u uit wat de financiële consequenties van eerder stoppen met werken zijn en brengt uw te verwachten pensioen in beeld. Daarnaast volgt er een analyse van uw bestaande polissen en krijgt u advies over een optimale oudedagsvoorziening.

Zorgeloos rentenieren? Neem contact op met KapitaalMeester.