Kapitaalmeester

Is nalatenschapplanning alleen iets voor zeer vermogende cliënten?

Nee, niet alleen vermogende cliënten hebben baat bij een goede nalatenschapplanning. Zorg dat uw vermogen op de juiste plaats terecht komt en uw begunstigden niet te veel belasting betalen.

Een onderneming, tweede woning in het buitenland of minderjarige kinderen zijn genoeg redenen om uw nalatenschap vandaag nog te regelen. Bij minderjarige kinderen is het verstandig om niet alleen de voogdij te regelen maar ook de financiën goed te (laten) beheren.

Nalatenschapplanning is het geheel van huwelijkse voorwaarden, testamenten en schenkingen.

KapitaalMeester brengt structuur aan bij de overdracht van uw vermogen op een fiscaal vriendelijke manier.

Ook benieuwd of uw nalatenschapplanning goed is geregeld, neem dan contact op met KapitaalMeester.