Kapitaalmeester

Een hypotheekadvies is een integraal financieel advies.

Uw huis moet een thuis zijn.

U bereikt dit niet alleen door de juiste inrichting en kleur op de muren. Financiële rust en zekerheid zijn ook belangrijk. De eigen woning is voor veel gezinnen het financiële fundament. Een hypotheek moet om die reden niet alleen vandaag maar ook op langere termijn betaalbaar zijn. Neem periodiek de tijd om eens stil te staan bij recente kabinetsplannen, gewijzigde wetgeving en het effect daarvan op uw financiële huishouding.

Vanaf 2013 zijn nieuwe hypotheken voor de eigen woning alleen fiscaal aftrekbaar wanneer er wordt afgelost. U kunt kiezen uit een lineaire aflossing of een annuïteit. Welke variant het beste bij u past, hangt af van uw financiën en toekomstplannen.

Vanaf 2014 is de hypotheekrente-aftrek in de hoogste belastingschijf verlaagd van 52% naar 51,5%. Dit percentage neemt de komende jaren jaarlijks met 0,5% af, totdat een tarief van 38% is bereikt.

Wat betekent dit voor de betaalbaarheid van uw eigen woning? Bestaande aflossingsvrije hypotheken zijn nog wel fiscaal aftrekbaar, maar u kunt zich wel afvragen of aflossing financieel wenselijk is bij het afnemende belastingvoordeel en de huidige lage spaarrentes. Wat is het risico van een mogelijke restschuld en moet u daar nu al iets aan doen.

KapitaalMeester kijkt altijd naar uw gehele financiële positie, inventariseert uw persoonlijke situatie en adviseert wat in uw situatie het meest aantrekkelijk is. 

Voor vragen over uw hypotheek maakt u een afspraak met KapitaalMeester.