Kapitaalmeester

Met een financieel plan krijgt u meer inzicht en grip op uw eigen financiën.

Bewuste keuzes maken is noodzakelijk om grip op uw geld te krijgen.

Uw Kapitaal Meesterplan begint met een complete inventarisatie van uw financiën en geeft u inzicht in de haalbaarheid van uw doelstellingen op korte termijn of in de verre toekomst. U krijgt duidelijke antwoorden op al uw vragen. Hoe hoog is uw huidige besteedbare inkomen en wat blijft er straks over na pensionering?  Hoe ziet uw vermogensontwikkeling er uit en wat kunt u met uw kapitaal doen?

Overlijden en arbeidsongeschiktheid zijn bekende risicoscenario's, maar lang leven levert ook financiële risico's op! Stijgende zorgkosten en hogere eigen bijdragen hebben effect op uw besteedbare inkomen. U kunt daar nu al rekening mee houden in uw budget.

Wanneer blijkt, dat er bij uw huidige levensstijl ergens in het Meesterplan tekorten ontstaan of aanpassingen wenselijk zijn, krijgt u daarover helder advies. De fiscale en financiële gevolgen van verschillende keuzes worden duidelijk toegelicht, zodat u zelf weloverwogen beslissingen kunt nemen over uw eigen financiële toekomst.

Concrete actiepunten maken het u gemakkelijker om grip op uw financiën te houden.